رستوران زنجیره ای لارومانتیکا

رستوران زنجیره ای لارومانتیکا

5%

اولین شعبه رستوران های زنجیره ای ایتالیایی لارومانتیکا در ایران

این مجموعه با 25 سال سابقه درخشان اولین شعبه خود را در منطقه سعادت اباد تهران افتتاح نموده.

این مجموعه دارای منویی کاملا" متفاوت است که در خدمت شما عزیزان قرار می گیرد

لازم به ذکر است که این مجموعه برای نخستین بار اقدام به ارائه منوی غذایی  وگان (Veganism) و سالم برای افراد خاص تهیه نموده است .

مجموعه رستوران های لارومانتیکا در کشور المان و سال تاسیس

در سال 1990 در منطقه  گوتی گن             Göttingen          المان     پینوکیو                  Pinocchio 

در سال 1992 در منطقه  گوتی گن                Göttingen      المان   پولچینلا                Pvlchynla                

در سال1993 در منطقه   تاله                       Thale            المان     لارومانتیکا          Larvmantyka 

در سال1997 در منطقه   تاله                                   Thaleالمان     جاتانوگا            Chattanooga

در سال1999 در منطقه   هاوتوده              Havtvdh            المان     پارادیزو                  Paradiso  

در سال2001 در منطقه   بلاکن بورگ  Blankn Borg            المان     پینوکیو                 Pinocchio  

در سال2002 در منطقه   هالبرشتات        Halbrshtat           المان    پینوکیو                 Pinocchio

در سال2003در منطقه    تاله                        Thale           المان     لارومانتیکا         Larvmantyka 

در سال2005 در منطقه   نوریتهایم         Nvrythaym           المان   جاتانوگا            Chattanooga

در سال2007 در منطقه   گوتی گن           Göttingen           المان     لارومانتیکا         Larvmantyka

در سال2008 در منطقه   گوتنبرگ           Göteborg            المان    انتیکاروما           Antykarvma    

در سال2011 در منطقه   گوسلا                    Gvsla            المان      پورچینلا               Pvlchynla

در سال2012 در منطقه   تاله                       Thale            المان    لارومانتیکا         Larvmantyka

در سال2015 در          تهرا ن                  سعادت اباد         ایران     لارومانتیکا       La Romantica