مرکز جراحی و درمانگاه شبانه روزی شهرآرا

مرکز جراحی و درمانگاه شبانه روزی شهرآرا

15%

برای اولین بار در شاهین شهر: سونوگرافی پیشرفته رنگی و۴ بعدی در مرکز جراحی و درمانگاه شبانه روزی شهرآرا

با ارائه کارت VIP خود می توانید برای موارد زیر ۱۵ درصد تخفیف بگیرید:

انجام‌ اسپیرومتری (تست ریه)، انجام تست عصب و عضله، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و دندان پزشکی.