دکتر بهمن علیخاصی

دکتر بهمن علیخاصی

20%

شماره نظام پزشکی 42568

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

الکتروانسفالوگرافی (EEG)

نرودیاگنوزیس (NCV.EMG.VEP)

بعد از ظهر روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه