نقاشی  تخصصی اصفهان

نقاشی تخصصی اصفهان

40%

خش گیری لیسه ای،قلم گیری، واکس و پالیش اتومبیل های خارجی و ایرانی در حد فابریک + رنگ کوره ای

به صورت نقد و اقساط با چک کارمندی

صافکاری بدون رنگ با تضمین، با فناوری و تکنیک روز دنیا

با ارائه کارت VIP خود 20 درصد برای نقاشی و 20 درصد برای صافکاری تخفیف بگیرید