دکتر کیامرث ترکمان

دکتر کیامرث ترکمان

10%

جراح، دندانپزشک، زیبایی، ایمپلنت، درمان ریشه

ساعات پذیرش: بعد از ظهر روزهای زوج ساعات 16 الی 20

طرف قرارداد با بانک کشاورزی