آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی شاخه نبات

آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی شاخه نبات

55%

آموزش آشپزی درجه 1 و 2 غذاهای فوری، غذاهای سنتی، شیرینی خشک و تر، انواع کیک ( عصرانه و تولد )، دسر بین المللی، دسر سنتی، شیرینی بدون فر با ارائه مدرک بین المللی از فنی و حرفه ای.

ساعات کلاس با هماهنگی هنرجویان تنظیم میشود.

انواع سفارشات پذیرفته میشود.