صافکاری و تشخیص رنگ تخصصی پنجه طلا

صافکاری و تشخیص رنگ تخصصی پنجه طلا

20%

صافکاری و شاسی کشی بدون آسیب رنگ

کارشناس تخصصی ضربه و رنگ زیر نظر اتحادیه

سیامک پنجه طلا

توجه: در صورت تشخیص نادرست در رنگ شدگی بدنه اتومبیل شما 25 از خسارت به عهده این مرکز می باشد.

ضمنا موارد فوق شمال قطعات استوک و تعویضی نمی باشد

با ارائه کارت VIP خود از تخفیف ویژه 20 درصدی بهرمند شوید.

با تشکر از اعتماد شما بزرگواران