مصالح ساختمانی نکویان

مصالح ساختمانی نکویان

15%

مصالح ساختمانی نکویان عرضه کننده کلیه مصالح ساختمانی با نازلترین قیمت در استان اصفهان

اجرای کلیه کارهای ساختمانی از صفر تا صد آماده انعقاد قرارداد بصورت مشارکت در ساخت ویا تهیه متریال ساختمانی از صفر تا صد ساختمان و تحاتور با ملک میباشد

با بیش از ۲۰ سال سابقه مشارکت واجرای قرارداد در قالب شخص حقیقی وحقوقی

آماده انعقاد قرارداد با کلیه تعاونیهای مسکن وانبوه سازان و پیمانکاران