سینما یاسمن شاهین شهر

سینما یاسمن شاهین شهر

50%

با ارائه کارت VIP خود بدون محدودیت در تعداد بار استفاده و بدون محدودیت در تعداد نفرات 50 درصد تخفیف بگیرید.

توجه: سینما در روزهای تعطیل، سه شنبه ها، پنج شنبه و جمعه ها شامل تخفیف نمی باشد.

پنج شنبه ها فقط سانس 4:30 شامل 50 درصد تخفیف می باشد.

 

مدیر سینما:

آقای علی رضایی

 

Telegram: @cinemash