اپیلاسیون تخصصی ماه

اپیلاسیون تخصصی ماه

20%

مجهز به اتاق کاملا مجزا و کاملا بهداشتی مخصوص هر فرد
استفاده از لوازم یک بار مصرف و کاملا بهداشتی با دوش آب گرم
اپیلاسیون پیشرفته با موم گیاهی
خدمات وکس صورت و بدن