باشگاه فرهنگی ورزشی پاسارگاد

باشگاه فرهنگی ورزشی پاسارگاد

15%

باشگاه فرهنگی ورزشی پاسارگاد برگزار کننده دوره های آموزشی در رشته های: فوتبال،فوتسال، فوتبال صاحلی، هندبال، والیبال، بسکتبال، اسکیت، دومیدانی و ... در دو بخش بانوان و آقایان می باشد.

با ارائه کارت VIP خود از تخفیف ویژه 15 درصدی بهرمند شوید.

قیمت اصلی دوره ها و قیمت با ارائه کارت VIP:

فوتبال و فوتسال: 220.000 تومان با ارائه کارت VIP میشود: 187.000 تومان

فوتبال صاحلی: 200.000 تومان با ارائه کارت VIP میشود: 170.000 تومان

والیبال، هندبال و بسکتبال: 250.000 تومان با ارائه کارت VIP میشود: 212.000 تومان

اسکیت: 300.000 تومان با ارائه کارت VIP میشود: 255.000 تومان

دو میدانی خصوصی: 180.000 تومان با کارت VIP میشود: 153.000 تومان

دو میدانی عمومی: 150.000 تومان با کارت VIP میشود: 127.000 تومان

شروع دوره ها از اول تیر ماه 1397 به مدت 70 روز

روزهای ثبت نام: شنبه، یکشنبه و دوشنبه صبح ها / 9 تا 12 عصرها / 17 تا 21

آقایان: 09130143018 حسن پور
بانوان: 09131058842 متولی پو ر