سالن زیبایی و ماساژ میترا

سالن زیبایی و ماساژ میترا

12%

ارائه دهنده تمامی خدمات آرایشی و ماساژ

انواع ماساژ درمانی، غیر درمانی، رفع گرفتگی عظله و مفاصل

کمک درمان دیسک، آرتروز، گرفتگی و اسپاسم عضلات و مفاصل، زیر نظر انجمن یومیهوتراپ ایران

با ارائه کارت VIP خودبرای خدمات آرایشگری 10 درصد و ماساژ 12 درصد تخفیف بگیرید.