تالار کوثر

تالار کوثر

25%

با ارائه کارت VIP خود از شنبه تا سه شنبه برای ظهرها 25 و شب ها 20 درصد بر روی ورودی تخفیف بگیرید.